telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Projekčná činnosť

Ponúkame profesionálne spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, na základe individuálnych požiadavok klienta.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie ( DUR )
Dokumentácia pre stavebné povolenie ( DSP )
Dokumentácia pre realizáciu stavby ( DRS )
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby ( DSV )

V prípade potreby individuálne zabezpečíme pre klienta aj spracovanie znaleckého posudku.