telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdro89004 webjov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami.   

 

Objednajte si teraz ...